AK 47

     

   

RPK

RPK

RPK

 
 

RPK

 

   

AK 74

     

   

AKMS

AKS74U/AKMSC

AKS74U

AKS74U/AKMSC

AKS74U

 

BG15

   

 

AK SERIE 100

     

   

 

BG15

   

 

 

VARIANTES AK

   

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

GALIL

       

GALILMAR

GALILMAR

GALILMAR

   

GALILMAR

  GALIL

GALILMAR

GALILMAR

     

 

Coming soon !

 

Coming soon !

 

Coming soon !

 

Coming soon !

 

Coming soon !

 

 

M16  M4

         
 
       
         

 

       
 

 

   

CLUBFOOT

SAM-R

 

       
 

 

 

 

Variantes M16 M4

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ZM LR 300

       
   
     

 

Coming soon !

 

SCAR

       

   
   
           
           
           

 

 

HK 416 & 417

       

CLUBFOOT

 
  5.56 hk      
 

   
   
       

 

 

MASSADA

     
 
       

 

FNC Coming soon !

           
           
           

 

TYPE 89 Coming soon !

           
         
           

 

Coming soon

           
           
           

 

Coming soon !

 

SIG SERIE 550

 

sig552

   

sig552  

       
 

   

 
     

 

 

L89

 

   

 

 

   

 

FAL

           

     

 

G3,  HK91

       

   

 

G41

            
       

HK 33  HK 53

       

 

       

 

 

 

 

G36

 

     

   

     

 

XM8

 

 

   

 

 

 

   

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

FAMAS

         
   
       

 

AUG

         
 

   

         

 

P90

         
 

 

 
     

   

 

F2000

 

   
 

   
       

 

Z97

   

   

   

 

   

 

TAR 21

         
   
         

HEZI SM1

       
       
         

 

 

VECTOR Coming soon!

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

XM29 OICW

   

   

     
       

 

MP5

   

    

     

   

   

     

 

MP7

         
       
       

 

UMP

 

   

   
       

 

SCROPION VZ 61 , VZ 83

           

   

       

 

UZI Coming soon !

           

 

 
       

 

M10 & 11 Coming soon !

           
           
           

 

KAC PDW

     
   
     

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

MP 44

       
       

 

THOMPSON Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

BENELLI

           

     
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

M60

           
           
           

 

M249

 

   

   

     

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

PSG 1 Coming soon !

           
           
           

 

SL9 Coming soon !

           
           
           

 

CHEYTAC M200

       

   
     

 

M700 AI

       
         
         

 

M82 Coming soon !

         

 

     

 

DSR - 1

         
 
       

 

DRAGUNOV , AK SNIPE

       
 

       

 

GALIL SNIPE Coming soon!

           
           
           

 

WA 2000

         
 
     

WA 2000K

           
           
           

 

 

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon!

           
           
           

 

M14

                      

 

 

 

 

 

         
 
       

 

 

 

 

 

       

 

SR 25, M110

 

 

   

 
       

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
     

 

     
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

Coming soon !

           
           
           

 

LUNETTE

 

 

   

           

 

 

 

POINT ROUGE

 

     

     

     

 

FIXATION

                         

   

        

        

 

Coming soon !

 

PROTECTION RIS

 

 

Coming soon !

 

SILENCIEUX

 

 

Coming soon !

 

Coming soon !

 

Coming soon !

 

GRIP

 

 

 

 

Coming soon !

 

TREPIED & ANSE

 

 

 

 

Coming soon !

 

LAMPE & LASER

 

Coming soon !

 

Coming soon !

 

Coming soon !

 

Coming soon !

 

Coming soon !

 

DELIRES

  

 

Coming soon !

 

Coming soon !

 

Coming soon !

 

Coming soon !

 

Coming soon !

 

Coming soon !

 

Coming soon !

 

CAMOUFLAGE

Pour que votre création brille de mille feux voici un plugin bien sympathique pour les logiciels de retouche

Camouflage de VanDerLee

 

Voilà également mon pack, avec un script qui automatise la fusion du camouflage,

ainsi que de nombreux style de camouflages à copier dans le dossier du plugin.

Mon pack CAMO

 

HOW TO ...

1. Wait for the page to load fully (1 mn or more) until to see "amusez vous bien" box ("enjoy" in French)
2. At the top of the page is a square with a "PIMP MY AIRSOFT" title. That's your work area.
3. At the middle of the page is a selection of guns. Click on a family.
4. Parts will appear at the bottom of the page.
5. Double click the part to put it in your work area. You can also drag it to your work area or around it (but the parts (out) won't appear on the final picture.
6. To delete a part, right click the part and click 'EFFACEZ'
7. To put a part forward an other , right click the part and click "mettre devant"
8. when satisfied with your creation, click the "CONSTRUIRE" box.
9. a DollMaker page will load, with a small error. Click OK...then your creation is display! Click the diskette icon or right click to save to your HD

CREDIT

 

Cette page a été réalisé par Nougou !

Merci à Down pour son aide...

 

Les scripts utilisés proviennent de :

www.dynamicdrive.com

www.dollmakerscript.com

 

Les images icones proviennent du formidable travail librement utilisable et modifiable de Endo (の部屋)

--> ENDO <--

 

 

Coming soon !

 

Coming soon !

 

Coming soon !

 

Coming soon !

 

Coming soon !

 

Coming soon !

 

Coming soon !

 

Coming soon !

 

Coming soon !

 

Coming soon !

 

Coming soon !

 

Coming soon !

 

Coming soon !

 

Coming soon !

 

Coming soon !

 

Coming soon !

 

Coming soon !

 

Coming soon !

 

Coming soon !

 

Coming soon !